Bærekraftighet hos Henkel

Vårt dedikasjon til lederskap innen bærekraftighet er dypt forankret i våre verdier. Å opprettholde balanse mellom økonomisk suksess, beskyttelse av miljøer og sosialt ansvar har vært fundamentet i selskapet i en årrekke. Vår jakt på bærekraft er både langsiktig og entreprenørskap i naturen, som dekker alle våre aktiviteter i hele verdikjeden. Etter å ha investert mange års målrettet innsats i årsaken til bærekraftig utvikling, har vi bygget opp et godt rykte som et selskap med globalt ledende posisjoner på dette området. Og vi er fast bestemt på å forbli i forkant i forhold til bærekraft. Det er derfor vi, sammen med alle våre forretningsenheter og eksterne eksperter, har utviklet en langsiktig bærekraftstrategi frem til 2030. Med den reviderte strategien, bygger vi på vår sterke resultater og hva som vært en suksess tidligere. Samtidig sikter vi på å håndtere en av de sentrale utfordringene vi vil møte i fremtiden: å kople vekst fra ressursforbruk. I hjertet av denne strategien er den enkle, men utfordrende ambisjonen: å oppnå mer med mindre og tredoble vår effektivitet innen 2030. Dette krever nye løsninger og utfordringer i forhold til hvordan vi styrer driften.

Vår bærekraftstrategi 2030: Oppnå mer med mindre

Akkurat nå, lever sju milliarder mennesker på planeten vår. Innen 2050 forventer man at tallet har steget til ca. ni milliarder. Å sikre at fremtidige generasjoner kan leve godt innenfor ressursgrensene for vår planet kreve helt nye tankemåter


En oversikt over vår bærekraftstrategi 2030

For oss betyr bærekraft at folk lever godt og innenfor ressursrammene for planeten (definert av WBCSD Vision 2050). Men, de globale menneskelige fotavtrykkene er allerede større enn klodens ressurser kan bære. Verdens befolkning fortsetter å vokse raskt og økt velstand endrer også forbruksmønsteret. Som et resultat, vil presset på naturressursene øke dramatisk i de kommende tiårene. Mens denne utviklingen er utfordringer for fremtiden, er det også et stort potensial: Innovativitet og oppnå mer med mindre, vil være nøkkelen til å bli bærekraftige uten å ofre folks livskvalitet. Bedrifter må finne måter å vokse og forbedre livskvaliteten på, uten å bruke opp mer ressurser og forårsaker flere utslipp.

Vi trenger produkter som tillater folk å leve et godt liv, men som bruker færre og færre ressurser. Det er kjernen i Henkels bærekraftstrategi 2030: Oppnå mer med mindre. Formålet er å skape mer verdi for våre kunder, forbrukere, lokalsamfunn og selskapet, og samtidig redusere de miljømessige fotavtrykkene. Innovativ og smart tenking er grunnleggende i denne strategien.

Eksterne evalueringer

Forskningsinstitutter og bærekraftanalytikere vurderer jevnlig hvordan bedrifter balanserer økonomiske, økologiske og sosiale faktorer. Henkel ønsker disse eksterne vurderinger av bærekraftig ytelse velkommen, noe som resulterte i større markedsåpenhet. Sektorovergripende bærekraft og etiske indekser spiller en stadig viktigere rolle i de internasjonale kapitalmarkedene. Henkels ledende rolle innen bærekraftig utvikling og samfunnsansvar er bekreftet av mange internasjonale organisasjoner og bærekraftsanalytikere.


For mer informasjon, klikk her